All Courses

 • PfDK Generell

  Denne kompetansepakken handler om lærerens profesjonsfaglig digitale kompetanse (PfDK) og hvordan du, gjennom hensiktsmessig bruk av teknologi i klasserommet, kan tilrettelegge for elevenes læring.

 • PfDK Realfag

  Denne kompetansepakken tar for seg didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i realfag.

 • PfDK Samfunnsfag/KRLE

  Denne kompetansepakken tar for seg didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i Samfunnsfag/KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk).

 • PfDK Norsk

  I denne åpne delen av PfDK-MOOC-studiet, vil du kunne se det aller meste av innhold fra videreutdanning, slik det er opprinnelig. Du vil derimot ikke gis tilgang til gruppediskusjoner, egenvurderinger, hverandrevurdering o.l. Arbeidene og de obligatoriske oppgavene studentene har utført gjennom det første året, er ikke tilgjengelige.

 • Programmering valgfag for lærere

  Kompetansepakken er spesielt rettet mot lærere som underviser i programmering valgfag på ungdomsskolen, men kan passe for alle som vil lære mer om programmering i skolen og få en innføring i viktige begreper og konsepter. Kompetansepakken fokuserer på hvordan du som lærer kan legge til rette for at elevene skal lære og forstå programmering.

 • Koding, musikk, matematikk og fysikk

  Denne kompetansepakken ble utviklet av Senter for IKT i utdanningen av en musikklærer og en realfagslærer. Den viser hvordan musikk, fysikk og matematikk henger sammen samt hvordan man kan programmere en nettleser til å spille musikk. Vær oppmerksom på at innholdet ikke er blitt oppdatert siden april 2015.

 • Sosiale medier

  Kompetansepakken skal støtte lærere i arbeidet med digitale ferdigheter. Sosiale medier, blogging og personlig læringsnettverk er tema i kompetansepakken.

 • Internasjonalt samarbeid i eTwinning

  eTwinning er et gratis, nettbasert tilbud til alle lærere og elever fra barnehage til videregående opplæring. Du kan samarbeide og dele erfaring med lærere i mer enn 40 europeiske land. I kompetansepakken får du en introduksjon til arbeid gjennom eTwinning.

 • Omvendt undervisning

  I kompetansepakken får lærere kunnskap om prinsippene rundt omvendt undervisning. Du får lære om hvordan du bruker, publiserer og deler video i omvendt undervisning.

 • MOOComMOOC

  MOOComMOOC er ment å bidra med nyttige tips og veiledning for deg som ønsker å starte opp en MOOC, men er ikke et selvstendig og uttømmende kurs i hvordan du lager en MOOC.

 • MatematikkMOOC-design

  I dette kurset lærer du om hvordan vi lagde MatematikkMOOC-designet og hvordan du kan bruke det på din Canvas-plattform.

 • Fra heltall til brøk

  Kurset handler om hvordan brøkundervisning kan legges opp for at alle elever skal få solide kunnskaper i temaet brøk og brøkregning. Kursdeltakeren skal være i stand til å formidle spesialkunnskap innenfor brøk, og forebygge misoppfatninger innenfor temaet. I kurset jobbes det med brøk som begrep, regning med brøk og bruk av diverse analoge og digitale ressurser i brøkundervisningen.

Forrige Neste