All Courses

 • Produksjon og opphavsrett

  Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk, samt ha kunnskaper om opphavsrett. Kompetansepakken er laget i en skolebasert kontekst og har en syklus med introduksjon av ny kunnskap, utprøving i praksis og refleksjon.

 • Kommunikasjon og samhandling

  Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å bruke digitale ressurser til planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, for eksempel gjennom samskriving og deling. Kompetansepakken er laget i en skolebasert kontekst og har en syklus med introduksjon av ny kunnskap, utprøving i praksis og refleksjon.

 • Søk og kildekritikk

  Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning. Kompetansepakken er laget i en skolebasert kontekst og har en syklus med introduksjon av ny kunnskap, utprøving i praksis og refleksjon.

 • Digital dømmekraft

  Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler også om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier. Kompetansepakken er laget i en skolebasert kontekst og har en syklus med introduksjon av ny kunnskap, utprøving i praksis og refleksjon.

 • PfDK Generell

  Denne kompetansepakken handler om lærerens profesjonsfaglig digitale kompetanse (PfDK) og hvordan du, gjennom hensiktsmessig bruk av teknologi i klasserommet, kan tilrettelegge for elevenes læring.

 • PfDK Realfag

  Denne kompetansepakken tar for seg didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i realfag.

 • PfDK Samfunnsfag/KRLE

  Denne kompetansepakken tar for seg didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i Samfunnsfag/KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk).

 • PfDK Norsk

  I denne åpne delen av PfDK-MOOC-studiet, vil du kunne se det aller meste av innhold fra videreutdanning, slik det er opprinnelig. Du vil derimot ikke gis tilgang til gruppediskusjoner, egenvurderinger, hverandrevurdering o.l. Arbeidene og de obligatoriske oppgavene studentene har utført gjennom det første året, er ikke tilgjengelige.

 • Programmering valgfag for lærere

  Kurset er spesielt rettet mot lærere som underviser i programmering valgfag på ungdomsskolen, men kan passe for alle som vil lære mer om programmering i skolen og få en innføring i viktige begreper og konsepter. Kurset fokuserer på hvordan du som lærer kan legge til rette for at elevene skal lære og forstå programmering.

 • Introduksjon til JavaScript

  Dette kurset er et tillegg til kurset "Programmering valgfag for lærere" og bør ses i sammenheng med innholdet der. I dette kurset går vi gjennom hvordan du programmerer en kalkulator ved hjelp av JavaScript. Gjennom dette prosjektet vil du lære hva JavaScript er og hvordan det sammenliknes med andre programmeringsspråk, hva JavaScript egner seg til og hvordan variabler, løkker, tester og funksjoner brukes i JavaScript

 • Introduksjon til Scratch

  Dette kurset er et tillegg til kurset "Programmering valgfag for lærere" og bør ses i sammenheng med innholdet der. Kurset gir en introduksjon til programmeringsverktøyet Scratch og passer for alle. Kursinnhold: Innføring i både Scratch og sentrale programmeringskonsepter gjennom å lage et spill.

 • Introduksjon til micro:bit

  Dette kurset er et tillegg til kurset "Programmering valgfag for lærere" og bør ses i sammenheng med innholdet der. Kurset gir en introduksjon til programmering med mikrokontrolleren micro:bit og passer for alle. Kursinnhold: Kort om hva micro:bit er, introduksjon til blokkbasert og tekstbasert programmering på micro:bit (for nybegynnere), hvordan bruke micro:bit i programmering av fysiske objekter

Forrige Neste