Kompetansepakke fag- og yrkesopplæring

Bli med på dette emnet

Kompetansepakken gir en oversikt over regelverket i fag- og yrkesopplæringen. Kompetansepakken er primært laget for deg som er saksbehandler hos fylkesmannen eller fylkeskommunen. Kompetansepakken gjennomføres individuelt.