Fra tallregning til algebra

Bli med på dette emnet

Kurset handler om sammenhengen mellom grunnleggende tallregning og algebra. Etter at kurset er gjennomført skal kursdeltakeren kjenne bedre til aritmetikk som grunnlag for algebra, hvordan man underviser om algebraiske verktøy og symboler, samt læring av algebraisk tenkning og generalisering.