Vurdering for læring i matematikk

Bli med på dette emnet

Kurset handler om hvordan god og metodisk vurderingspraksis bidrar til bedre tilrettelagt undervisning og økt læringsutbytte for eleven. Kurset tar for seg ulike metodiske grep for hvordan læreren kan gi bedre og mer målrettet tilbakemelding, og sørge for at vurderingsarbeidet blir en integrert del av lærerens undervisning. Etter endt kurs skal kursdeltakeren kjenne til viktige strategier og redskap for å nå kompetansemålene i matematikk ved å inkludere eleven i vurderingsarbeidet.