Teknologi i matematikkfaget

Kurset handler om hvordan en modell for undervisningskunnskap kan utvides til også å inkludere kunnskap og ferdigheter om hvordan man underviser og lærer med digitale verktøy. Typiske verktøy for matematikkfaget blir vektlagt, slik som regneark og dynamiske geometriprogram, men også nyere teknologier som web2.0, undervisningsfilm og andre nettressurser. Etter at kurset er gjennomført skal kursdeltakeren være i stand til å bruke verktøyene i egen undervisning.