I dette kurset vil du lære hvordan du kan bruke SparQL, Html og javascript til å hente ut informasjon fra Grep. Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen.