Problemløsing i matematikk

Bli med på dette emnet

Dette er den andre delen av en åpen ressurs som er utviklet av Universitetet i Agder i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen. Vi har valgt ut to områder som skal dekkes i våre ressurser. Bruk av GeoGebra i klasserommet og Problemløsing i klasserommet.

I den åpne ressursen blir du presentert for opplegg og oppgaver som kan brukes i ditt eget klasserom. Disse oppleggene er utviklet for videreutdanningskurset Matematikk MOOC 1 for 1. til 7. trinn, som kan tas ved Universitetet i Agder, og som gir deg 30 studiepoeng. Mange av oppgavene i kurset kan utvides, og vil derfor være relevante for lærere på ungdomstrinnet også.