Programmering og algoritmisk tenkning

Bli med på dette emnet

Kompetansepakken består av fem moduler: en fellesmodul og en modul for fagene hvor programmering og algoritmisk tenkning blir viktig - matematikk, naturfag, kunst og håndverk, musikk. Kompetansepakken er laget for grunnskolen (1.–10. trinn).

Kompetansepakken er ikke et komplett programmeringskurs, men vil bidra til å gi lærere en forståelse av hva programmering er, og hvordan de kan arbeide med programmering i sine fag med utgangspunkt i det nye læreplanverket.