Resonnering og argumentasjon i matematikk

Bli med på dette emnet

Kurset tar for seg grunnleggende spørsmål rundt matematikk som skole- og vitenskapsfag. Det tar for seg hva som kreves av en god definisjon, samt verdien av resonnering og argumentasjon i matematikken. Etter at kurset er gjennomført skal kursdeltakeren kjenne bedre til matematikkens natur, ha en større forståelse for definisjoner, samt kjenne til ulike strategier som fremmer resonnering og argumentasjon hos elevene.