Læring og undervisning i matematikk

Bli med på dette emnet

Innholdet i kurset er fokusert rundt hva som spesifikt kjennetegner matematikkunnskap for de som skal undervise i matematikk. Hvilke kunnskaper trenger læreren og hvordan kan læreren legge til rette for at elevene skal lære og forstå matematikk. Hvordan kan læreren som veileder designe undervisningen slik at den fremmer matematikkforståelse og kunnskaper hos eleven. Det er blitt jobbet med læringssamtalen som pedagogisk verktøy, realistisk matematikkundervisning og bruk av åpne opplegg.