Dette er første del av en todelt åpen ressurs utviklet av Universitetet i Agder i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen.

Vi har valgt ut to områder som skal dekkes i våre ressurser: Bruk av GeoGebra i klasserommet og Problemløsing i klasserommet.

I ressursene blir du presentert for opplegg og oppgaver som kan brukes i ditt eget klasserom. Oppleggene du møter i den åpne ressursen er utviklet for videreutdanningskurset Matematikk MOOC 1 for 1. til 7. trinn, som kan tas ved Universitetet i Agder, og som gir deg 30 studiepoeng. Mange av oppgavene i kurset kan utvides, og vil derfor kunne være relevante for lærere på ungdomstrinnet også.