Innføring av nytt læreplanverk (fagfornyelsen)

Bli med på dette emnet

Kompetansepakken skal støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk, og bidra til økt kompetanse i å tolke og forstå læreplanverket. Kompetansepakken består av fem moduler. I tillegg anbefaler vi at dere gjennomfører en introduksjonsmodul i forkant av modul 1. Det kan variere noe hvor lang tid det tar å gjennomføre hver modul. Dersom dere setter av 4 - 8 timer per måned, inkludert fellesmøter og mellomarbeid som oppgaver, utprøving i praksis og erfaringsdeling, skal det være mulig å gjennomføre kompetansepakken på et halvt år.