All Courses

 • IKT i Læring MOOC

  MOOC-en "IKT i læring" (15 studiepoeng) tilbys av NTNU.

 • Produksjon og opphavsrett

  Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk, samt ha kunnskaper om opphavsrett. Kompetansepakken er laget i en skolebasert kontekst og har en syklus med introduksjon av ny kunnskap, utprøving i praksis og refleksjon.

 • Kommunikasjon og samhandling

  Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å bruke digitale ressurser til planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, for eksempel gjennom samskriving og deling. Kompetansepakken er laget i en skolebasert kontekst og har en syklus med introduksjon av ny kunnskap, utprøving i praksis og refleksjon.

 • Søk og kildekritikk

  Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning. Kompetansepakken er laget i en skolebasert kontekst og har en syklus med introduksjon av ny kunnskap, utprøving i praksis og refleksjon.

 • Digital dømmekraft

  Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler også om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier. Kompetansepakken er laget i en skolebasert kontekst og har en syklus med introduksjon av ny kunnskap, utprøving i praksis og refleksjon.

 • PfDK Generell

  Denne kompetansepakken handler om lærerens profesjonsfaglig digitale kompetanse (PfDK) og hvordan du, gjennom hensiktsmessig bruk av teknologi i klasserommet, kan tilrettelegge for elevenes læring.

 • PfDK Realfag

  Denne kompetansepakken tar for seg didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i realfag.

 • PfDK Samfunnsfag/KRLE

  Denne kompetansepakken tar for seg didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i Samfunnsfag/KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk).

 • PfDK Norsk

  I denne åpne delen av PfDK-MOOC-studiet, vil du kunne se det aller meste av innhold fra videreutdanning, slik det er opprinnelig. Du vil derimot ikke gis tilgang til gruppediskusjoner, egenvurderinger, hverandrevurdering o.l. Arbeidene og de obligatoriske oppgavene studentene har utført gjennom det første året, er ikke tilgjengelige.

 • Programmering valgfag for lærere

  Kompetansepakken er spesielt rettet mot lærere som underviser i programmering valgfag på ungdomsskolen, men kan passe for alle som vil lære mer om programmering i skolen og få en innføring i viktige begreper og konsepter i programmering. Kompetansepakken fokuserer på hvordan du som lærer kan legge til rette for at elevene kan lære og forstå programmering. Kompetansepakken er lagt opp som et individuelt løp for enkeltlærere, men du kan selvsagt få med deg kollegaer og gjennomføre sammen.

 • Koding, musikk, matematikk og fysikk

  Denne kompetansepakken ble utviklet av Senter for IKT i utdanningen av en musikklærer og en realfagslærer. Den viser hvordan musikk, fysikk og matematikk henger sammen samt hvordan man kan programmere en nettleser til å spille musikk. Vær oppmerksom på at innholdet ikke er blitt oppdatert siden april 2015.

 • Dataspill i skolen

  Innholdet handler om hvordan spill kan brukes i læringssammenheng, og viser noen eksempler på spill som være gode for bruk i klasserommet. Kompetansepakken er ikke oppdatert siden mai 2017.

Neste