Inkluderende praksis

Bli med på dette emnet

Målgruppe: ansatte i barnehage, SFO, grunnskole, videregående skole og PP-tjeneste.

Kompetansepakken består av fagstoff, aktiviteter, podkast og filmer dere kan bruke i profesjonelle læringsfellesskap.

Kompetansepakken for inkluderende praksis inneholder fire temaer: om inkluderende praksis, kultur for mangfold, tidlig innsats og gode overganger, tilpasse og tilrettelegge.