Trygt og godt skolemiljø

Bli med på dette emnet

Kompetansepakken er laget for å bygge opp under kollektiv kompetanseutvikling i skolen, samt bidra til at du som ansatt, leder og eier kan øke din kompetanse på trygt og godt skolemiljø innenfor gjeldende regelverk. Kompetansepakken skal bidra til refleksjon over verdier, holdninger og skolekultur, samt utvikling av egen praksis og økt handlingskompetanse.
Det vil i løpet av høsten 2021 komme totalt 7 moduler i denne kompetansepakken, og det er utviklet lederstøtte til dere som skal drive utviklingsarbeidet i hver modul.