Trygt og godt barnehagemiljø

Bli med på dette emnet

Kompetansepakken er laget for å bygge opp under kollektiv kompetanseutvikling i barnehagen, samt bidra til at du som ansatt kan øke din kompetanse på trygt og godt psykososialt barnehagemiljø innenfor gjeldende regelverk. Kompetansepakken skal bidra til refleksjon over holdninger, normer og barnehagekultur, samt utvikling av egen praksis og økt handlingskompetanse. Det ligger også lederstøtte til de som skal drive utviklingsarbeidet med kompetansepakken.
Lag en egen bruker for å logge inn.