Elever med stort læringspotensial

Bli med på dette emnet

Kompetansepakken skal hjelpe lærere i skolen og ansatte i PPT å øke kompetansen om elever med stort læringspotensial. Kompetansepakken går i dybden på det kunnskapsgrunnlaget viser at det er behov for: økt anerkjennelse av elevgruppen, kunnskaper om hvordan disse elevene kan identifiseres og hvilket handlingsrom skolen har til å tilrettelegge opplæringen.