Innholdet i kompetansepakken er laget for at du som ansatt i barnehagen kan øke din digitale kompetanse. Her blir du kjent med ulike digitale verktøy som kan brukes til pedagogisk arbeid i barnehagen.
Lag en egen bruker for å logge på.