Samarbeid

Hva mener vi med samarbeid? Vi snakker om nettbaserte verktøy for å samarbeide på et delt dokument. Du kan bruke nettbaserte verktøy for å samarbeide på gruppeoppgaver eller ta delte notater. Denne siden er et sted for å spore disse samarbeidene og sette dem opp uten å bruke e-post.