Programmering valgfag for lærere

Bli med på dette emnet

Kompetansepakken er spesielt rettet mot lærere som underviser i programmering valgfag på ungdomsskolen, men kan passe for alle som vil lære mer om programmering i skolen og få en innføring i viktige begreper og konsepter i programmering.

Kompetansepakken fokuserer på hvordan du som lærer kan legge til rette for at elevene kan lære og forstå programmering.

Kompetansepakken er lagt opp som et individuelt løp for enkeltlærere, men du kan selvsagt få med deg kollegaer og gjennomføre sammen.