Programmering valgfag for lærere

Bli med på dette emnet

Kompetansepakken er spesielt rettet mot lærere som underviser i programmering valgfag på ungdomsskolen, men kan passe for alle som vil lære mer om programmering i skolen og få en innføring i viktige begreper og konsepter.
Kompetansepakken fokuserer på hvordan du som lærer kan legge til rette for at elevene skal lære og forstå programmering.