Kommunikasjon og samhandling

Bli med på dette emnet

Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å bruke digitale ressurser til planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, for eksempel gjennom samskriving og deling. Kompetansepakken er laget i en skolebasert kontekst og har en syklus med introduksjon av ny kunnskap, utprøving i praksis og refleksjon.