Produksjon og opphavsrett

Bli med på dette emnet

Kompetansepakken er en del av iktplan.no og støtter lærere i arbeidet med å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk, samt ha kunnskaper om opphavsrett. Kompetansepakken er laget i en skolebasert kontekst og har en syklus med introduksjon av ny kunnskap, utprøving i praksis og refleksjon.