Digital dømmekraft i barnehagen

Bli med på dette emnet

Kompetansepakken er laget for at du som ansatt i barnehagen kan øke din kompetanse innen temaet digital dømmekraft, slik at den digitale praksisen i barnehagen er trygg for barna og innenfor gjeldende regelverk.
Lag en egen bruker for å logge inn.