Digital samhandling og fjernundervisning

Bli med på dette emnet

1. mars blir det lansert en ny versjon av denne kompetansepakken med navnet "Digital undervisning - på skolen og hjemme". Denne versjonen er åpen frem til 1. april. Kompetansepakken gir støtte til skoleeiere, skoleledere og lærere i digital samhandling og fjernundervisning. Innholdet har fokus på trygg og sikker bruk av digitale løsninger, fokus på læreplanen, didaktikk rundt fjernundervisning og variert bruk av digitale verktøy og ressurser. Kompetansepakken er laget for bruk i profesjonsfellesskapet med egen støtte for skoleeiere og skoleledere. Innholdet er praksisnært, og kan benyttes fleksibelt som en helhet eller som enkeltdeler.