Prøveeksamen - frivillig

  • Leveres innen Ingen forfallsdato
  • Poeng 100
  • Spørsmål 20
  • Tidsbegrensning 60 minutter

Instruksjoner

I denne oppgaven får du 20 spørsmål av samme type som du vil få på den skriftlige ROC-eksamen. Du må skrive inn svaret og levere oppgaven. Vi vil så vurdere testen, og gi deg et resultat. Du må ha minst 70% score for å bestå den skriftlige eksamen. 

De følgende hjelpemidler er tillatt på skriftlig og praktisk muntlig eksamen;

  • Admiralty List of Radio Signals Vol 5
  • Kanalplaner utgitt av Telenor Kystradio
  • Nødprosedyre

 

Kun registrerte, påmeldte brukere kan gjennomføre tellende tester