Reglement, kraftforsyning og antenner - kontrollspørsmål

  • Leveres innen Ingen forfallsdato
  • Poeng 17
  • Spørsmål 11
  • Tidsbegrensning Ingen
  • Tillatte forsøk Ubegrenset

Instruksjoner

I denne quizen får du noen kontrollspørsmål fra tema som har vært behandlet i denne delen av kurset. Spørsmålene er lik spørsmål du kan få på den skriftlige eksamen. Du kan ta quizen flere ganger hvis du vil. Det er lurt å bruke Admiralty List of Radio Signals Vol 5 - GMDSS for å finne svar siden du får bruke den publikasjonen på den skriftlige eksamen

Kun registrerte, påmeldte brukere kan gjennomføre tellende tester